11 ශ්‍රේණියේ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), 2022 අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) ප්‍රායෝගික පන්ති


පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වන ආකාරය

පළමු කොටස

1. https://academy.edunet.lk/login/ වෙබ් අඩවියට  ඇතුලත් වීමට උත්සාහ කර එහි නව ගිණුමක් සාදන්න තෝරන්න.
2. වයස ඇතුළත් කර ඉදිරියට යන්න ක්ලික් කරන්න. 

ඔබ වයස අවුරුදු 14 අඩු නම් සහ විශේෂ හේතු තිබේ නම්, කරුණාකර ඔබේ දෙමාපියන් හරහා info@edunet.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් ලියන්න.

3. නව ගිණුම සඳහා ඊළඟ පෝරමය පුරවන්න. 

මෙහි නගරය ලෙස ඔබ ඔබේ පාසලේ නගරය හෝ ගම  අනිවාර්යෙන්  ඇතුළ කරන්න. 
ඔබ එම අයදුම්පත යැවූ පසු ඔබට තහවුරු කිරීමක් ලැබෙනු ඇත:

අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබගේ අයදුම්පත පරීක්ෂා කර පිළිගත් පසු, ඔබට තහවුරු කිරීමේ විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබෙනු ඇත. මෙයට දිනක් හෝ දෙකක් ගත විය හැකි බව සලකන්න.


දෙවන කොටස

ඔබට තහවුරු කිරීමේ තැපෑල ලැබුණු පසු ඔබ ඔබේ දත්ත සම්පූර්ණ කළ යුතුය

1. https://academy.edunet.lk/login/ වෙත පිවිසෙන්න.

පරිශීලක නාමය හෝ මුරපදය අමතක වී ඇත්නම් ඔබට ඒවා විද්‍යුත් තැපෑලෙන්නැවත ඉල්ලා සිටිය හැක. ඒ සඳහා මුරපදය නැතිවූවෙහිද? සබැඳිය අනුගමනය කරන්න.

2. ඔබගේ පැතිකඩ වෙත යන්න, පැතිකඩ සකසන්න තෝරන්න

3. පහළට අනුචලනය කර විකල්ප මත ක්ලික් කරන්න.

මෙම නීතිරීති අනුව එම ක්ෂේත්‍ර පුරවන්න:

  • ආයතනය: ඔබේ පාසලේ නිල නාමය
  • දුරකථනය: ඔබට හෝ ඔබේ දෙමාපියන්ට ජංගම දුරකථනයක් නොමැති නමු ඔබේ දෙමාපියන්ගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය
  • ජංගම දුරකථන: ඔබේ හෝ ඔබේ දෙමාපියන්ගේ ජංගම දුරකථන අංකය
  • ලිපිනය: ඔබේ පාසලේ සම්පූර්ණ තැපැල් ලිපිනය
4. වෙනස්කම් ඉදිරිපත් කර info@edunet.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් ලියන්න, ඔබ ඔබේ පැතිකඩ සම්පූර්ණ කර ඇති බව පවසන්න.

එම තොරතුරු පරීක්ෂා කළ පසු ඔබ පාඨමාලාවට ඇතුළත් වන අතර ඔබට දිගු පිළිගැනීමේ විද්‍යුත් තැපෑලක් ලැබෙනු ඇත. එසේ නොවේ නම්, අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.

» පාඨමාලා නාමාවලිය