අඩවි නිවේදන

7, 8 දෙසැම්බර් 2021: edunet.lk හි සියලුම උප වසම් නව සේවාදායකයකට සංක්‍රමණය වනු ඇත

7, 8 දෙසැම්බර් 2021: edunet.lk හි සියලුම උප වසම් නව සේවාදායකයකට සංක්‍රමණය වනු ඇත

Site Administrator - මගින්
Number of replies: 0

EduNET.LK ප්‍රජාව වෙත

edunet.lk හි සියලුම උප වසම්, myschool.edunet.lk ස්වරූපයෙන් පාසල් අඩවි, දෙසැම්බර් 7, 8 යන දින දෙක තුළ ජර්මනියේ සිට ස්විට්සර්ලන්තයට සංක්‍රමණය වනු ඇත. සංක්‍රාන්ති කාලය තුළ කෙටි කාලසීමාවන් පවතිනු ඇත. ඔබට සැම විටම නැවත උත්සාහ කිරීමට හෝ දෙසැම්බර් 9 බ්‍රහස්පතින්දා අප වෙත පැමිණීමට හැකිය.

සෑම විටම මෙන්, ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම් අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න. මෙම වෙබ් අඩවියේ පාදකයේ අපගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ඔබට සොයාගත හැකිය.